Informacja o liczbie wniosków złożonych w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy ,,INNOLOT – Innowacyjne Lotnictwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

NCBR poinformowało, że w II konkursie programu sektorowego INNOLOT wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 283 972 930,64 zł. W Grupie A złożonych zostało 14 wniosków na kwotę dofinansowania 203 670 725,98 zł. W Grupie B złożono 15 wniosków na kwotę dofinansowania 80 302 204,66 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych we wszystkich złożonych wnioskach wyniosła 443 441 474,70 zł

More

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Uprzejmie informujemy, że  ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie składać można w terminie: od 18 maja do 17 lipca 2015 r. W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

  • Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art...
More